Pierwsza pomoc

Czyli zanim oddasz sprzęt do serwisu sprawdz...

Jeżeli drukarka  nie wÅ‚Ä…cza siÄ™, nie Å›wiecÄ… siÄ™ żadne lampki kontrolne.

1      Sprawdź podÅ‚Ä…czenie drukarki do prÄ…du.

2      sprawdź przewód zasilajÄ…cy

Jeżeli na panelu kontrolnym Å›wieci siÄ™ kontrolka zasilania (gotowoÅ›ci), ale drukarka nie drukuje wysÅ‚anych dokumentów, wówczas:

1.      Sprawdź poÅ‚Ä…czenie drukarki z komputerem, (spróbuj podÅ‚Ä…czyć jÄ… innym przewodem )

2.      Sprawdź, czy drukarka jest prawidÅ‚owo zainstalowana w systemie (ewentualnie spróbuj ponownie zainstalować sterownik urzÄ…dzenia)

3.      Sprawdź czy urzÄ…dzenie jest ustawione jako „ domyÅ›lna drukarka systemu Windows), jeżeli nie zaznacz tÄ… opcje

4.      Sprawdź w oknie "Drukarki i faksy" czy obok nazwy drukarki nie widnieje opis "Użyj drukarki w trybie offline". JeÅ›li tak, odznacz tÄ… opcjÄ™.

5.      Sprawdź menadżera drukarki, jeÅ›li sÄ… w nim jakieÅ› dokumenty, w menu Plik kliknij "Anuluj wszystkie dokumenty" i ponów próbÄ™ drukowania.

Jeżeli mruga kontrolka błędu, papieru, atramentu lub toneru lub wyświetla się stosowny komunikat:

1.      JeÅ›li masz zainstalowane oprogramowanie w stylu "status monitor" spróbuj postÄ™pować wedle wskazówek wyÅ›wietlanych na monitorze.

2.      Sprawdź czy zamkniÄ™te sÄ… wszystkie drzwiczki (klapki kontrolne).

3.      Sprawdź zasobnik papieru czy znajduje siÄ™ w niej papier.

4.      Sprawdź czy w drukarce nie jest zakleszczony papier.

5.      JeÅ›li jest zakleszczony papier, staraj siÄ™ powoli (zgodnie z jego kierunkiem przejÅ›cia przez drukarkÄ™) usunąć go, przy otworzonych wszystkich klapkach. Staraj siÄ™ nie przerwać go tylko delikatnie wyciÄ…gnąć.

Sprawdź atramenty, (gÅ‚owice drukujÄ…ce) czy nie skoÅ„czyÅ‚y siÄ™ i czy sÄ… sprawne (jeÅ›li masz inny zestaw spróbuj wymienić je).

 

Jeżeli powyższy poradnik nie pomógÅ‚ rozwiÄ…zać problemu zadzwoÅ„ 505-582-763, lub dostarcz drukarkÄ™ do naszego  serwisu.

Aktualności

 

Siedziba  firmy znajduje sie naprzeciwko "MATIZOLu" za hurtowniÄ… elektrycznÄ… EL-MET szczegóÅ‚y dojazdu w zakÅ‚adce Kontakt

 

Aktualne promocje:

- BezpÅ‚atny odbiór sprzÄ™tu*

 


Sprawdź status usługi

Wpisz numer zlecenia:

Created by

www.rods.pl